Categories
Diverse

Woodtox er et middel som virker mot stripet borebille

Meget godt middel som virker mot mit, morr, blåbukk og stripet borebille. I tillegg virker Woodtox mot blåved og råtesopp.

WoodTox er et lettbrukt produkt som slår ned aktive angrep av tre-nedbrytende insekter som mitt, morr, stokkmaur og stripet borebille. mito spesialmiddel Produktet den egenskap at det hindrer at insektene kommer tilbake senere. Woodtox virker også hindrene mot sopp angrep samt sopp som gir farge på treet. Kjent som Blåved. Produktet er basert på vann, lukter lite, inneholder både insektmiddel og Fungicide (Permetrin, Propiconazole og IPBC). Det er basert på microemulsjon-teknologi. Oppbyggingen sørger for at nanometerstore dråper trenger langt inn i treverket og fører til en meget god impregnerende beskyttelse. Woodtox er meget godt egnet til å slå ned treborende insekter og også forebygge mot råtesopp-angrep i takstoler, trebjelker, laftede hus mm. Forutsatt at treverket du vil behandle er umalt og ulakkert.

På nettbutikken Skadedyrproffen.no er det for tiden gode rabatter på Woodtox.

Denne behandlingen er effektiv for treborende insekter som stripete borebille, husbille og pinnemaur. I tillegg holder det treverket fra å råtne og bli angrepet av sopp.

Blant fagfolk er WoodTox Universal Insecticide et populært valg. Dette brukervennlige treimpregneringsproduktet bekjemper treødeleggende insekter som Stripete Borebille Husbukk og stokkmaur.

I tillegg til å bekjempe insekter, hindrer impregneringsproduktet også at de kommer tilbake.

Dette universelle insektmiddelet gir svært god beskyttelse mot svartmugg og råte, samt mot fargeskadesopp (også kalt blaved).

Grunnen til at Woodtox er et godt valg er

(1) Woodtox bekjemper effektivt aktive insektangrep

Dette treimpregneringsmiddelet virker for å kontrollere treødeleggende insekter som stripete borebille, husbiller og skogmaur.

Ved kontakt med midlet vil et insekt eller larve dø på grunn av dens spesielle sammensetning.

Den trenger dypt inn i treet, og gir utmerket impregneringsbeskyttelse og aktiv kamp.
Woodtox hindrer insekter i å returnere til området (re-infestation)

Midlet eliminerer ikke bare en pågående angrep, men forhindrer gjenangrep av insekter som allerede er funnet i bygningen din. Tre som er behandlet med Woodtox vil frastøte insekter av samme type.

Som et resultat gir midlet full tilfredsstillelse når det brukes til insektkontroll, fordi det også eliminerer insektenes evne til å komme tilbake i lang tid.

I tillegg til angrep fra råtesopp, bekjemper Woodtox også fargeskadesopp
Tremerke / Stripet borebille / Midd / Mott / Morr / Morr

Stripete borebiller (Mitt, Mit / Morr / Mott / Tremark), husbiller og stokkmaur er de vanligste vedborende insektene i Norge. Opp til Troms er den stripete borren mest vanlig langs hele kysten.

I Norge er denne borebilleen kjent som Tremark, Morr, Mott og Mit.

På Vestlandet finner man ofte Stripete borebiller i kjellere og på loft. Det samme er i Sør-Norge, hvor de ofte bor i hus. I hjem over 50 år er det kjent at billen eksisterer.

En bygning i faresonen anbefales å påføre WoodTox siden impregneringsproduktet bekjemper aktive angrep og beskytter mot nye angrep.

Insekter bekjempes med woodtox. Det kan imidlertid også forhindre tilbakefall. Bruk av treimpregneringsmidler kan forebygge og behandle sopp som fargeskadesopp eller råtesopp. (Blåved)
Insekter: hussopp, råtesopp og fargeskadesopp

Fuktutsatt trevirke risikerer råte. Fuktighetsprosent, temperatur og hvor lang tid materialet er fuktig påvirker hvilken type råtesopparter som angriper treverket. Det er kjent at det finnes mange vedødeleggende sopparter som kan forårsake skade på tre. Derimot utgjør bare et lite antall sopparter en trussel mot bygninger.

I tillegg til å beskytte bygninger mot soppskader, er Woodtox utviklet av en norsk ekspert på sopp og råte. Derfor er WoodTox ekstremt effektivt for å forhindre sopp, råte og fargeskader. (Blafargesopp / Blaved)
Lisensierte fagfolk anbefaler midlet

Skadedyrbekjempere og fagfolk elsker det. Mange byggere bruker dette produktet til å behandle bygningene sine. Fordelene med dette produktet er blant annet at det fungerer (endelig noe som faktisk fungerer), at det er enkelt å bruke, og at det er slitesterkt.

Woodtox universal insektmiddel anbefales. Dette vil forhindre at tre blir infisert av borebille, husbiller eller gjentatte insektangrep. I tillegg hindrer den treangripende sopp i å vokse. Det gir utmerket beskyttelse.